mikrokarta a tak wiele korzyści dla dziecka!

I to dosłownie!
Bo otwierając konto z kartą
dla swojego dziecka,
odbierzesz praktyczny
Megazegarek!

Promocja „Megazegarek dla Samodzielniaka” organizowana jest dla klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 250 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.01.2021 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Megazegarek

to wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka! Dzięki niemu:


ikona rejestracji w promocji
  • dziecko może płacić zbliżeniowo dzięki mikrokarcie umieszczonej w zegarku (to bezpieczne – zegarek trudniej zgubić, a Ty możesz ustawić dzienny limit płatności),
  • masz wiedzę o aktualnej lokalizacji dziecka, dzięki precyzyjnym źródłom, takim jak GPS, GSM, Wi-Fi,
  • dziecko w każdej chwili może wezwać pomoc – wystarczy, że wciśnie przycisk SOS,
  • możesz ustawić na nim strefy, dzięki którym dowiesz się, że dziecko wychodzi ze szkoły i wraca do domu,
  • jesteś w stałym kontakcie telefonicznym z dzieckiem.

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach


ikona rejestracji w promocji

Otwórz konto1

złóż wniosek o otwarcie Konta Karty Samodzielniaka wraz z wnioskiem o wydanie Mikrokarty Samodzielniaka w okresie od 10 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w Oddziale Banku.

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji2

wypełnij w tym celu formularz rejestracyjny. Zrób to do 31.01.2021 r.


Pamiętaj, aby wziąć udział w promocji należy przy podpisywaniu umowy o konto podpisać oświadczenie o chęci deklaracji udziału w promocji.

Zegarek otrzymujesz na zawsze, a z usługi „Gdzie jest dziecko” korzystasz bezpłatnie przez 12 miesięcy pod warunkiem posiadania Konta Karty Samodzielniaka.

Nagrodę wyślemy Ci po podpisaniu umów, w ciągu 18 dni pod warunkiem, że zarejestrujesz się w Promocji tego samego dnia, w którym podpiszesz dokumenty o Konto Samodzielniaka dla Twojego Dziecka.


1Konto Karty Samodzielniaka to indywidualny rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku, o którym mowa w OWU, otwierany i prowadzony przez Bank na podstawie Umowy Ramowej, na zasadach określonych w OWU (przesłanki otwarcia Konta Karty Samodzielniaka określa § 5a OWU). Do jednego Konta Karty Samodzielniaka Bank może wydać maksymalnie jedną Kartę dla jednej osoby małoletniej, której przedstawicielem ustawowym jest posiadacz tego konta. Jeden Uczestnik może mieć maksymalnie siedem Kont Karty Samodzielniaka wraz z kartą płatniczą debetową, o nazwie „Mikrokarta Samodzielniaka” (oznaczona marką Mastercard) wydawaną przez Bank (na wniosek Uczestnika) do Konta Karty Samodzielniaka osobie małoletniej, która ukończyła 7 lat, a nie ukończyła 13 lat i której Uczestnik jest przedstawicielem ustawowym.

Sprawdź Regulamin


2Rejestracji w promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” można dokonać od dnia 10.12.2020 r. do osiągnięcia 250 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.01.2021 r.

Sprawdź Regulamin


Uczestnikiem Promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która jest posiadaczem indywidualnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A

Mikrokarta Samodzielniaka

- szkoła bankowości dla Twojego dziecka!

zdjecie_karty


10 zł

za obsługę Karty w Pakiecie Samodzielniaka (z zegarkiem wydanym w Promocji)*

0 zł

za wypłaty gotówki Kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce


Więcej o Mikrokarcie Samodzielniaka dowiedz się tutaj


*Uczestnik, który otrzyma nagrodę w Promocji, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Banku miesięcznej opłaty za obsługę Karty w Pakiecie Samodzielniaka (z zegarkiem wydanym w Promocji), w wysokości 10 złotych, płatnej co miesiąc w 8-mym dniu każdego miesiąca, która obowiązuje w tej wysokości od dnia otrzymania nagrody w Promocji do dnia 31 marca 2023 roku. W tym terminie (tj. do dnia 31 marca 2023 roku) Bank nie pobiera jednocześnie opłaty za obsługę karty debetowej (miesięcznie), w wysokości wskazanej w „Taryfie Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych”, zwanej dalej „Taryfą”. Po dniu 31 marca 2023 roku w odniesieniu do Karty w Pakiecie Samodzielniaka (z zegarkiem wydanym w Promocji) będzie miała zastosowanie opłata za obsługę karty debetowej (miesięczna) określona w Taryfie właściwej dla Mikrokarty Samodzielniaka. Zgodnie z aktualną Taryfą, opłata za obsługę karty debetowej (miesięcznie) właściwa dla Mikrokarty Samodzielniaka wynosi obecnie 1 zł. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany ponoszeniem miesięcznej opłaty za obsługę Karty w Pakiecie Samodzielniaka (z zegarkiem wydanym w Promocji), w wysokości 10 złotych, na zasadach opisanych powyżej, może: 1) nie brać udziału w Promocji (nie wypełniać i nie wysyłać Formularza rejestracyjnego), a w razie Rejestracji może odstąpić od uczestnictwa z Promocji oraz wybrać Mikrokartę Samodzielniaka z opłatą za obsługę karty debetowej (miesięczną) wynosząca 1 zł zgodnie z aktualną Taryfą.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kontosamodzielniaka.pl i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka”. W tym złożenie wniosku o otwarcie Konta Karty Samodzielniaka wraz wnioskiem o wydanie Mikrokarty Samodzielniaka w okresie od 10 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. w Oddziale Banku oraz podpisanie oświadczenia dla potrzeb ewidencyjnych Banku o poniższej treści: „Niniejszym deklaruję chęć udziału w promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” organizowanej przez Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Napisz do Organizatora Promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka”: kontakt@kontosamodzielniaka.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

W Banku można otworzyć maksymalnie 7 Kont karty Samodzielniaka. Nagrodę dostanie Uczestnik pod warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka, spełnienia warunków promocji i zarejestrowania w niej zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 10 Regulaminu Promocji.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kontosamodzielniaka.pl. Informacje o promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka”, w tym jej Regulamin, dostępne są na stronie kontosamodzielniaka.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Megazegarek dla Samodzielniaka” trwa do osiągnięcia 250 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.01.2021 r.

Otrzymanie Nagrody o wartości 333,34 zł w ramach promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji:

I. dokonanie rejestracji w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kontosamodzielniaka.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, a na końcu wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”, w okresie od dnia 10.12.2020 r. do osiągnięcia liczby 250 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.01.2021 r.;

II. bycie stroną Umowy Ramowej w ramach której jest prowadzone przez Bank na rzecz Uczestnika dowolne Konto Osobiste

III. w terminie od dnia 10.12.2020 r. do 31.01.2021 r. złożenie wniosku o otwarcie Konta Karty Samodzielniaka wraz z wnioskiem o wydanie Karty w Oddziale Banku;

IV. zawarcie umowy dotyczącej otwarcia przez Bank na rzecz Uczestnika Konta Karty Samodzielniaka wraz z wydaniem Karty przez Bank oraz – dla potrzeb ewidencyjnych Banku - zadeklarowanie udziału w Promocji poprzez złożenie na ww. umowie oświadczenia o treści: „Niniejszym deklaruję chęć udziału w promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” organizowanej przez Hagen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

V. podanie w Formularzu rejestracyjnym takich samych danych jak podczas składania wniosku o Konto Karty Samodzielniaka wraz z Kartą w zakresie niezbędnym do Rejestracji w Promocji;

VI. nie odstąpienie od umowy dotyczącej otwarcia na rzecz Uczestnika Konta Karty Samodzielniaka w ramach Promocji w ciągu kolejnych 14 dni od dnia jej zawarcia;

VII. nie odstąpienie od umowy dotyczącej wydania Karty w ciągu kolejnych 14 dni od jej otrzymania.

W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna - konsument, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest posiadaczem indywidualnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w złotych w Banku, prowadzonego na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Karty Samodzielniaka z Kartą Samodzielniaka, o którym mowa w Regulaminie promocji „Megazegarek dla Samodzielniaka” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Uczestnik, który otrzyma nagrodę w Promocji, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Banku miesięcznej opłaty za obsługę Karty w Pakiecie Samodzielniaka (z zegarkiem wydanym w Promocji), w wysokości 10 złotych, płatnej co miesiąc w 8-mym dniu każdego miesiąca, która obowiązuje w tej wysokości od dnia otrzymania nagrody w Promocji do dnia 31 marca 2023 roku. W tym terminie (tj. do dnia 31 marca 2023 roku) Bank nie pobiera jednocześnie opłaty za obsługę karty debetowej (miesięcznie), w wysokości wskazanej w „Taryfie Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych”, zwanej dalej „Taryfą”. Po dniu 31 marca 2023 roku w odniesieniu do Karty w Pakiecie Samodzielniaka (z zegarkiem wydanym w Promocji) będzie miała zastosowanie opłata za obsługę karty debetowej (miesięczna) określona w Taryfie właściwej dla Mikrokarty Samodzielniaka.

Zgodnie z aktualną Taryfą, opłata za obsługę karty debetowej (miesięcznie) właściwa dla Mikrokarty Samodzielniaka wynosi obecnie 1 zł. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany ponoszeniem miesięcznej opłaty za obsługę  Karty w Pakiecie Samodzielniaka (z zegarkiem wydanym w Promocji), w wysokości 10 złotych, na zasadach opisanych powyżej, może: 1) nie brać udziału w Promocji (nie wypełniać i nie wysyłać Formularza rejestracyjnego), a w razie Rejestracji może odstąpić od uczestnictwa z Promocji oraz wybrać  Mikrokartę Samodzielniaka z opłatą za obsługę karty debetowej (miesięczną) wynosząca 1 zł zgodnie z aktualną Taryfą.

289

Weź udział w promocji!